O PDF časopisech

Pár slov o autorech fotografií.

Pamatujeme si naše okolí, infrastrukturu, dopravní prostředky a život před listopadem 1989 a měli jsme možnost sledovat následnou postupnou proměnu našeho okolí a postupnou modernizaci a obnovu všech technologií včetně dopravních prostředků.  Žijeme v době, kdy z toho dřívějšího nezůstal v mnoha případech "kámen na kameni", čas plyne velmi rychle a nezbývá nám příliš času na naše zájmy. Obdivujeme zručnost a dovednost předchozích generací, a dobová vozidla a další techniku, která fungovala i bez vyspělých elektronických systémů a díky své jednoduchosti a robustnosti byla schopná sloužit řadu let, a například v zemědělství v některých případech slouží dosud. Někteří z nás sbírají, renovují či uchovávají skutečné veterány od motocyklů až po autobusy či nákladní vozidla. Další z nás dopravní prostředky, techniku a infrastrukturu již řadu let zachycují na fotografiích.

Co nás vedlo k přípravě PDF časopisů?

Na začátku jsme pouze hledali řešení, jak nějakým způsobem zveřejnit a zpřístupnit naše fotografie, které do té doby byly pouze v albech, krabicích či na discích počítačů. Je pravda, že ne všechny starší fotografie jsou použitelné a kvalitní, ale vycházeli jsme z toho, že některé záběry již není možno znovu vyfotit a třeba se najde někdo, pro koho budou zajímavé či využitelné.

Jak to dopadlo a komu jsou časopisy určeny?

PDF časopisy vznikly původně se záměrem nabídnout fotografie pro potřeby modelářů. Ukázalo se však, že modeláři preferují detailní fotografie a když už celkové fotografie vozidel, tak s příslušnou patinou, což v mnoha případech na fotografiích nemůžeme nabídnout. Takže nakonec se naše PDF časopisy staly prostředím, kde se k vybraným námětům daří sdílet a zpřístupnit fotografie celé řady autorů na jednom místě. Mimo vybraných tištěných publikací či specializovaných internetových fór zřejmě nenajdete jiné místo, kde by k jednotlivým tématům bylo najednou více fotografií.

Kde je možno si PDF časopisy prohlédnout?

PDF časopisy je možno bezplatně a bez registrace prohlížet na issuu.com/pohledyseifert. Jedná se o neplacenou verzi, takže je třeba se přenést přes reklamy na liště, ale prohlížet a listovat v časopisech je zde možno.

Kde je možno si PDF časopisy stáhnout?

Vybraná čísla PDF časopisů je možno si bezplatně stáhnout na www.pohledyseifert.cz přes uvedené odkazy.

Proč časopisy nevychází v tištěné podobě?

PDF časopisy vznikají z nadšení a ve volném čase. S vydáváním časopisů tiskem není počítáno.

Jakou výhodu mají PDF časopisy?

Jak se ukázalo, tak právě skutečnost, že časopisy nejsou v tištěné podobě je jejich největší výhodou – PDF časopisy jsou jako „stavebnice“ a pokud se nám podaří získat nové fotky k danému tématu, můžeme příslušné číslo časopisu kdykoliv aktualizovat a zpřístupnit v rozšířené/doplněné verzi.

Proč příprava dalších čísel trvá tak dlouho?

Jsme si vědomi, že příprava jednotlivých slíbených čísel trvá velmi dlouho. Hlavním důvodem je již zmíněná příprava časopisů ve volném čase. Je to tak, že připravujeme vždy několik čísel současně – občas se zasekneme na chybějících fotografiích, či popisech, či na prostém nedostatku sil a vůle…

Na jaké novinky či témata je možno se těšit?

Ideální by bylo každý měsíc vydat nové číslo PDF časopisu – to byla i ta nejlepší motivace pro nás. Jako novinku jsme se proto rozhodli připravovat část čísel pouze v podobě volné fotogalerie bez doprovodných článků, pouze s popisem jednotlivých fotek. Příprava každého takového čísla by měla trvat jen „pár“ večerů. Pokud bychom později získali nové fotografie, tak bychom tyto „rozpracovaná“ čísla postupně doplňovali.

Je možno podílet se na přípravě časopisu?

Na přípravě časopisu je možno se podílet nejen poskytnutím fotografií do jednotlivých čísel, ale například i poskytnutím informací, článků nebo spoluprací při přípravě časopisu na vybrané téma. Jsme rádi za jakoukoliv podporu, ať již formou poskytování Vašich fotografií či podkladů, či formou sdílení odkazu na jednotlivá čísla magazínu.

 

Pokud nejste tolik na automobily a techniku, tak se můžete těšit na fotky infrastruktury okolo nás či starých nápisů. Zatím máme další čísla PDF časopisu rozpracovány takto:

 

 

Před dokončením jsou tato čísla PDF časopisu: